Jeroen Bosch Bespiegelingen

Dit werk kwam tot stand uit zorg om het milieu, het kappen van bomen en het terugdringen van het groen. Een stad met de naam s-Hertogenbosch en een schilder van naam en faam Jeroen Bosch moeten het 'Bosch' behouden. De zorg om het milieu is weergegeven in De Boom, die verteerd wordt door vlammen. De figuur in de dode kruin die de laatste vogel draagt. De draak die hier de verslagen bewaker van schatten symboliseert en in een laatste wanhoopsgebaar zijn rechterklauw heft. De figuur met de lange neus is het symbool van de het-zal-zon-vaart-niet-lopen mens, die wel overal zijn neus in steekt, maar het ware probleem niet wil of kan zien en zich dus niet verantwoordelijk voelt. De vrouw die je ziet, gelooft en vertrouwt dat alleen door liefde, aandacht en streling het slechte zich tot het goede zal wenden.  De boom geworteld in de aarde, reikend naar het hogere is een metafoor voor vele zaken.